BLOG
ในภาวะที่ดอกเบี้ยเงินฝากที่ค่อนข้างต่ำ (จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยเดือนธันวาคม 2561 อัตราเงินฝากประจำ 24 เดือนของธนาคารในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 1.00-1.75)
7 ธันวาคม 2561
เรียงจาก :
ขอบคุณสำหรับการติดต่อ
ระบบได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว
ทางเราจะทำการติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุด